Tento web má vypnutý.

Co je vlastně SEO?

SEO plným názvem search engine optimization, jedná se o tzv. optimalizaci pro vyhledávače. Mohli bychom říci, že to jsou vlastně metody, jejichž cílem je zobrazení určitého webu či webové stránky na předních místech internetových vyhledávačů. Tyto metody se využívají především proto, že pokud se stránka zobrazí na předních místech ve výsledcích vyhledávání, je zde vyšší šance, že na stránku přijdou návštěvníci, což zvyšuje její dosah a potažmo i případný zisk. Uvedené metody se provádí někdy přímo na stránce, někdy i mimo stránku.

Hodnocení věrohodnosti a relevantnosti webu provádí webový vyhledávač, ale protože zatím nebyla vynalezena umělá inteligence na rozpoznávání bližší relevantnosti, je hodnocení založeno na několika nepřímých znacích (metadata, počty odkazů, struktura stránky apod.) a každá webová stránka získá tzv. hodnocení (též jako rank). Světově největším vyhledávačem je Google, který pro hodnocení stránek využívá PageRank.

Další ze strategií SEO se zaměřuje také na odstranění technických nedostatků, které by mohly bránit prohlížení webu vyhledávacím robotům a také uživatelům internetu.

SEO je obor, který je sice komplexní, ale lze jej dělit na technické a obsahové SEO, přičemž každá z kategorií se zaměřuje na něco jiného.

Mnohdy se zobrazuje názor, že SEO je dost kontroverzní, protože metody SEO lze použít jak ve prospěch čtenáře či návštěvníka webu, tak účelově také pro tvůrce webu (tedy pro tvorbu zisku, nikoliv ve prospěch čtenáře).

SEO nástroje

Obecně lze SEO nástroje rozdělit do několika kategorií, tedy na:

-Nástroje, které poskytují provozovatelé vyhledávačů (sem řadíme například nástroje pro správu internetových stránek nebo další analytické nástroje).

-Nástroje, které poskytují provozovatelé internetových stránek (sem řadíme třeba sociální sítě, různé katalogy či jiné zdroje).

-Nástroje pro tvorbu vlastních podpůrných webů a programů

A jaké jsou etické metody SEO?

-Kvalitní a jedinečný obsah – stránky by měla mít jedinečný (unikátní) obsah, který bude pravidelně aktualizovaný.

-Používání titulků, nadpisů a popisů.

-Krátká a neměnná URL adresa – krátká a jasná URL adresa je základ, pokud totiž bude adresa zbytečně dlouhá, komplikovaná či dokonce nesrozumitelná, odradí to čtenáře webu prakticky ihned (příkladem je třeba ceskecasino.com, protože z názvu webu je zřejmě na co bude stránka zaměřená).

-Používání descriptions a keywords – tedy popisků a klíčových slov, klíčová slova jsou důležitá především pro vyhledávání webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

-Aktivity na sociálních sítích – hlavně Google klade velký důraz na šíření obsahu na sociálních sítích, pokud je obsah sdílen či komentován na sociálních sítích, automaticky získává větší relevantnost.